Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Świlcza  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Świlcza

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Świlcza.

Mapa Geoportal Świlcza
Mapa z granicą gminy Świlcza

Dane urzędu

Urząd Gminy ŚwilczaŚwilcza 168Świlcza, 36-072

Tel: 17 8670100

Fax: 17 8670157

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UGSwilcza/SkrytkaESP

E-mail: ug.swilcza@intertele.pl

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Świlcza: 1816122

Witryna: www.swilcza.com.pl

Władze lokalne: Wójt Adam Dziedzicug.swilcza@intertele.pl

Pobierz mapę gminy Świlcza

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Świlczy

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Świlcza to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Świlcza na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Świlczy, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Świlczy

Gmina Świlcza w liczbach

Powierzchnia gminy Świlcza*

108 km2

1319 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Świlcza*

16 299 mieszkańców

468 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Świlcza*

151 mieszkańców na km2

532 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Świlcza

Geoportal Świlcza prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Świlcza, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Świlcza.

Dostęp do danych Geoportalu Świlcza

Jak powstał Geoportal gminy Świlcza?

Geoportal Świlcza powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Świlcza, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Świlcza.

Geoportal Świlcza umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Świlcza oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Świlcza, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Świlcza

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Świlcza?

Informacje na Geoportalu Świlcza

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Świlcza?

Korzyści z Geoportalu Świlcza

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Świlcza?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Świlcza.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Świlcza łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Świlczy. W zależności od wybranej kompozycji mapy Świlczy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Świlcza, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Świlcza oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Świlcza. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Świlczy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Świlczy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Świlcza. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Świlcza.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Świlczy.

  Geoportal gminy Świlcza posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Świlcza. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Świlczy sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Świlcza przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Świlczy.

  W Geoportalu Świlcza przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Świlcza. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Świlczy. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Świlcza zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Świlcza, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Świlcza oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Świlcza.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Świlcza. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Świlcza są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Świlcza podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Świlcza.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Świlczy. W Geoportalu gminy Świlcza udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Świlczy wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Świlcza.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Świlcza. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Świlcza.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Świlcza, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Świlcza. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Świlcza.

 • Zabytki w gminie Świlcza

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Świlcza. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Świlcza oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Świlcza.

 • Informacje o wyborach w gminie Świlcza

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Świlcza. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Świlcza i wiele istotnych informacji.

Geoportal Świlcza dla mieszkańców

Geoportal Świlcza jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Świlcza. Na mapie Świlczy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Świlcza mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Świlcza. Korzystając z map Geoportalu gminy Świlcza w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Świlcza są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Świlcza dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Świlcza dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu